Rreth MirBoWeb

Misioni ynë

Misioni ynë është të bëjmë të pamundurat. Të realizojmë ato kërkesa që kanë klientët, por që askush deri më sot nuk ua ka plotësuar dot. Ne jemi një kompani e sfidave dhe si e tillë nuk lëmë asnjë prej tyre pa përmbushur. Ne kemi vendosur të lidhimim me internetin, me botën online, ata që ndodhen në periferi, në ekstreme. Ato zona ku trashësia e dëborës gjatë dimrit arrin nga 4-5 metra dhe ne kemi teknlogjinë, njohuritë, burimet njerëzore, infrastkturën dhe mbi të gjithë ambicien për ta realizuar këtë mision. Gjithkush mund të ofrojë internet në Tiranë, por në alpe e bëjmë vetëm ne, MirBoWeb.
MirBoWeb, Internet në Alpe!

Historiku ynë

Ne jemi një ISP me qendër në Tiranë. Në fillimet tona ne ishim një kompani e  në vitin 2016 që ofronim vetëm videomontazhe, fotografi dhe dizajne të ndryshme. Me rritjen tone, kemi vendosur tashmë të ofrojmë edhe shërbimet rrjetit dhe ato të komunikimeve elektronike.